Home Tags என்.எல்.சி க்காக விவசாய நிலங்களை பறிப்பதை எதிர்த்து பாமக சார்பாக 26-ஆம் தேதி நெய்வேலியில் போராட்டம் அறிவிப்பு

Tag: என்.எல்.சி க்காக விவசாய நிலங்களை பறிப்பதை எதிர்த்து பாமக சார்பாக 26-ஆம் தேதி நெய்வேலியில் போராட்டம் அறிவிப்பு

என்.எல்.சி க்காக விவசாய நிலங்களை பறிப்பதை எதிர்த்து பாமக சார்பாக 26-ஆம் தேதி நெய்வேலியில்...

என்.எல்.சி க்காக விவசாய நிலங்களை பறிப்பதை எதிர்த்து பாமக சார்பாக 26-ஆம் தேதி நெய்வேலியில் போராட்டம் அறிவிப்பு விவசாயிகளின் எதிர்ப்பையும் மீறி  என்.எல்.சி க்காக மூன்றாவது நிலக்கரிச் சுரங்கம் அமைக்க நிலங்களை...